Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Szczegóły informacji

Statut

Informacja ogłoszona dnia 2011-09-18 19:58:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/100/2012
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 23 lutego 2012 r oku

 
w sprawie nadania statutu jednostce o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 
Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Śląskiej.

 

§ 2
Placówka  Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej zwana dalej placówką jest jednostką organizacyjną Powiatu Średzkiego, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 3

1. Placówka ma swoją siedzibę w Środzie Śląskiej, przy ulicy Kilińskiego 30.

2. Placówka używa nazwy własnej na tablicy, na pieczęciach  i stemplach w pełnym brzmieniu z adresem: Placówka  Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej,  55-300 Środa Śląska, ul. Kilińskiego 30.

 

§ 4

Działalność placówki dotyczy realizacji zadań z zakresu prowadzenia doraźnej i całodobowej opieki nad dziećmi.

§ 5

1. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Średzki.

2. Dyrektora placówki powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Bryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Bryk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-18 19:58:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-18 19:58:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-26 12:44:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2780 raz(y)