ˆ

Podstawa Prawna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podstawa prawna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-09-18 19:23:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

PODSTAWA  PRAWNA  FUNKCJONOWANIA
 
          Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej jest jednostką budżetową, prowadzoną przez Powiat Średzki.
Nadzór nad realizacją standardu wychowania i opieki oraz świadczonych usług sprawuje Wojewoda Dolnośląski.
          Placówka działa w szczególności na podstawie następujących przepisów:

·        Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

·        Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

·        Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

·        Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

·        Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

·        Statutu nadanego uchwałą Nr XVI/100/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 lutego 2012 roku.
« powrót do poprzedniej strony